Pelan

Marketing Plan Summary

SV adalah sales volume iaitu nilai produk yang ditetapkan untuk kenaikan pangkat dan pengiraan bonus kepimpinan.

BV adalah bonus value iaitu markah produk yang ditetapkan untuk pengiraan bonus dan tabung.

PS adalah personal sales iaitu jualan peribadi

PGS adalah personal group sales iaitu jualan kumpulan peribadi

TGS adalah total group sales iaitu jumlah jualan keseluruhan kumpulan (pengurus sapphire ke atas)

Anda boleh menjadi ahli dengan membayar RM75.00 (sekali seumur hidup)
untuk tahun yang berikutnya anda hanya perlu berlanggan sekurang-kurang 1 produk yang
mempunyai SV (atau 1SV).

Apabila anda menjadi ahli elken, anda layak mendapat:-
1. Untung Runcit 10-20%
2. Bonus Prestasi 5-20 %

Anda layak menjadi Pengurus apabila anda memenuhi syarat berikut:
1. Mencapai nilai SV sebanyak 12,000SV (terkumpul) atau 8000SV (sebulan)
2. Nilai PS (jualan peribadi) sebanyak 200SV
3. Nilai PGS (jualan kumpulan peribadi) sebanyak 2000SV
4. Syarat 2 dan 3 hendaklah dalam SV yang sama.


dan apabila anda telah layak memenuhi syarat-syarat di atas anda akan menerima
insentif berikut:-
1. Bonus pencapaian pengurus 3%
-hanya diberi setiap kali anda layak ke pangkat seterusnya.
2. Bonus pengurus 14%
-hanya diberi kepada mereka yang berjaya mencapai 2000sv sebulan (mengikut pangkat*)

sekiranya anda mempunyai rakan kongsi (downline) yang juga layak menjadi pengurus, maka anda layak ke pangkat seterusnya dengan syarat:-
1. Anda juga memenuhi jumlah PGS dan PS yang cukup pada bulan tersebut (PGS- akan semakin mengurang setiap kali anda naik pangkat**).

Pengurus Sapphire (PS-200sv/PGS-2000sv)

Apabila seorang(1) rakan kongsi (downline) yang juga layak menjadi pengurus anda akan dinaikkan pangkat sebagai seorang pengurus sapphire. Maka anda layak mendapat :-
1. Bonus kepimpinan (Leadership Bonus) 25%
2. Bonus pencapaian pengurus 3%
-hanya diberi setiap kali anda layak ke pangkat seterusnya.

Pengurus Ruby(PS-200sv/PGS-1600sv)

Apabila dua(2) rakan kongsi (downline) yang juga layak menjadi pengurus anda akan dinaikkan pangkat sebagai seorang pengurus Ruby. Maka anda layak mendapat :-
1. Tabung Perlancongan 2%
2. Bonus pencapaian pengurus 3%
-hanya diberi setiap kali anda layak ke pangkat seterusnya.


Pengurus Emerald(PS-200sv/PGS-1200sv)

Apabila tiga(3-4) rakan kongsi (downline) yang juga layak menjadi pengurus anda akan dinaikkan pangkat sebagai seorang pengurus Ruby. Maka anda layak mendapat :-
1. Bonus Penghujung Tahun 2%
2. Bonus pencapaian pengurus 3%
-hanya diberi setiap kali anda layak ke pangkat seterusnya.

Pengurus Diamond(PS-200sv/PGS-800sv)

Apabila lima(5-6) rakan kongsi (downline) yang juga layak menjadi pengurus anda akan dinaikkan pangkat sebagai seorang pengurus Ruby. Maka anda layak mendapat :-
1. Tabung Kereta 3% (bayaran akan dibuat selama 4 tahun)
-maksima setiap bulan Rm7000
2. Bonus pencapaian pengurus 3%
-hanya diberi setiap kali anda layak ke pangkat seterusnya.

Pengurus Crown(PS-200sv)

Apabila tujuh(7-9) rakan kongsi (downline) yang juga layak menjadi pengurus anda akan dinaikkan pangkat sebagai seorang pengurus Ruby. Maka anda layak mendapat :-
1. Tabung Rumah 2% (bayaran akan dibuat selama 20 tahun)
-maksima setiap bulan Rm6000
2. Bonus pencapaian pengurus 3%
-hanya diberi setiap kali anda layak ke pangkat seterusnya.

Pengurus Senior Crown(PS-200sv)

Apabila sepuluh(10-13) rakan kongsi (downline) yang juga layak menjadi pengurus anda akan dinaikkan pangkat sebagai seorang pengurus Ruby. Maka anda layak mendapat :-

Bonus pencapaian pengurus 3%
-hanya diberi setiap kali anda layak ke pangkat seterusnya.

Pengurus Double Crown(PS-200sv)

Apabila empat belas(14 atau lebih) rakan kongsi (downline) yang juga layak menjadi pengurus anda akan dinaikkan pangkat sebagai seorang pengurus Ruby. Maka anda layak mendapat :-

Bonus pencapaian pengurus 3%


Setiap bulan SV bermula pada 16-20hb setiap bulan. Pembayaran bonus bermula pada 28hb setiap bulan. Anda dinasihatkan memberi nama dan no. akaun bank anda kepada Elken. Bayaran akan di kreditkan terus ke akaun bank anda.

Baucer Produk (Product Voucer)

Setiap pembelian yang melebihi 5000sv akan diberikan baucer produk. Baucer ini boleh ditukarkan dengan sebarang produk Elken samada anda membayar separuh wang tunai atau ditukarkan sepenuhnya mengikut jumlah baucer tersebut. Jumlah pembayaran adalah seperti berikut:-

5000sv-9999sv -10%
10000sv ke atas -20%
Jumlah keseluruhan bonus adalah sebanyak 71% daripada jumlah SV/BV

Nota: Kenaikan pangkat dan bonus kepimpinan adalah berdasarkan jumlah SV. BV digunakan untuk mengira bonus dan tabung anda. Pada kebiasaannya jumlah BV adalah melebihi jumlah SV kecuali promosi (selalunya jumlah SV/BV adalah sama semasa promosi).
PangkatJualan Terkumpul% dari SV
Ahli1-4995
500-24998
Ahli Kanan2500-499911
5000-799914
Penyelia8000-1199917
Penolong Pengurus>= 1200020
Pengurus>= 1200020


Contoh kiraan

Anda berjaya menjual sebuah mesin R.O.

SV bagi sebuah mesin R.O adalah 820
BV bagi sebuah mesin R.O adalah 840

maka jumlah bonus prestasi berada dalam lingkungan 500-2500SV
= 840 x 8%
= RM84.00

Jika anda menjual dengan harga runcit jumlah keuntungan runcit adalah harga jualan di tolak dengan harga pengedar. Maka untung runcit adalah:-
=Rm2288-Rm1990
=Rm298.00

Nota: Peratusan bonus prestasi adalah berkekalan sekiranya anda berjaya mencapainya dan jumlah dikira secara SV terkumpul.


Bagaimana mengira bonus kepimpinan

Jadual bonus pengurus (klik untuk besarkan)


Pengiraan bonus pengurus dan bonus kepimpinan adalah berbeza.

Bonus Pengurus di kira menggunakan cara padat ke bawah 'compress' ke bawah manakala Bonus Kepimpinan di kira secara gulung ke atas 'roll-up'. 

Jadual bonus kepimpinan (klik untuk besarkan)


Bagaimana menjadi Pengurus dalam masa 1 Bulan SV.

Contoh menggunakan Promotion Update

Sebuah Biopure Ken 1 adalah berharga DP1990.00 dan RP2280.00
Manakala Sales Volume (SV) bagi 1 biji Biopure 1 ialah 820SV/SP(mata).
dan Bonus Value (BV) nya pula ialah 815BV

.: Oleh sebab itu, untuk menjadi seorang pengurus dalam 1 bulan sv memerlukan =8000sv/820sv = +-10unit

oleh sebab itu, anda boleh melabur sebuah mesin dan berkongsi pula kebaikannya dengan 1:10 orang . Maka untuk menjual atau berkongsi kebaikkannya 10 x 10 orang.

Maka 10 x 820sv = 8200sv
8200sv akan meletakkan ke pangkat pengurus jika ialahnya dalam 1 bulan sv.
Maka jumlah bonus prestasi adalah 20%
jadi =8200 x 20 % = RM1640.00
kata kesemua mereka yang membeli tadi adalah menjadi ahli
maka 820 x 8% =RM65.60 x 9 = RM590.40
Jadi RM1640-RM590.40=Rm1049.60
Anda juga layak mendapat bonus pengurus sebanyak 6% (lihat jadual)
Maka 820 sv x 6% =49.20 mata
jika 9 orang yang membeli Ken 1 tadi adalah downline langsung anda (direct line)